Efektywność metod nauczania na przestrzeni lat ok 1960 -2016

Prosimy o wypełnienie ankiety

1

Jeśli jest Pan/Pani nauczycielm: w jaki sposób podzielone są dzieci na lekcji języka obcego

Pytanie wymagane.

2

Obecnie: preferencje dzieci do pracy na lekcji; w parach, grupie, samodzielnie.

Pytanie wymagane. Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. Maksymalnie: 3.

3

Jaki jest Pana/Pani stosunek wobec dzieci ?

Pytanie wymagane.

4

Jeśli jest Pan/Pani rodzicem/opiekunem: podaj liczę będzi wychowywanych razem

Pytanie wymagane.

5

Skuteczność nauki języka obcego z podręcznika w latach 60-80. 1- bardzo słaba 4-bardzo dobra

Pytanie wymagane.

Twoje dane

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!