Ocena działania służb BHP w zakładzie pracy

Prosimy o wypełnienie ankiety

1

Płeć

Pytanie wymagane.

2

Wiek

Pytanie wymagane.

3

Wykształcenie

Pytanie wymagane.

4

Czy znasz osobę odpowiedzialną za BHP w swojej pracy ?

Pytanie wymagane.

5

Czy przed przystąpieniem do pracy zostałeś przeszkolony w zakresie BHP ?

Pytanie wymagane.

Twoje dane

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!