ankieta praca magisterska

Prosimy o wypełnienie ankiety

Jestem studentką II roku studiów niestacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu napisania pracy magisterskiej „Znajomość metod regulacji płodnością wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym”  . Ankieta jest całkowicie anonimowa i skierowana do kobiet. Ankieta zawiera łatwe pytania a jej wypełnienie zajmie kilka minut. Dziękuję bardzo.

1

1. Proszę Panią o podanie swojego przedziału wieku?

Pytanie wymagane.

2

2. Proszę podać miejsce swojego zamieszkania?

Pytanie wymagane.

3

3. Proszę podać swój stan cywilny?

Pytanie wymagane.

4

4. Proszę podać swoje wykształcenie?

Pytanie wymagane.

5

5. Proszę określić swój status zawodowy?

Pytanie wymagane.

Twoje dane

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!