Badanie losów absolwentów ZSP nr 1 w Kłodzku

Prosimy o wypełnienie ankiety

Badamy losy absolwentów ZSP nr 1 w Kłodzku

Bardzo prosimy wszystkich absolwentów ZSP nr 1 w Kłodzku o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety!

Wypełnienie pól w części Twoje dane jest nieobowiązkowe. Jedynie konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

1

W którym roku ukończyłeś edukację w ZSP nr 1 w Kłodzku

Pytanie wymagane.

2

Który kierunek szkoły ukończyłeś?

Pytanie wymagane. Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

3

Czy kontynuujesz (kontynuowałeś) edukację na wyższych studiach?

Pytanie wymagane.

4

Czy kontynuujesz (kontynuowałeś) studia o kierunku zgodnym albo pokrewnym do kierunku ukończonego w ZSP nr 1.

Pytanie wymagane.

5

Czy po ukończeniu ZSP nr 1 w Kłodzku podjąłeś pracę?

Pytanie wymagane.

Twoje dane

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!