Pomoc

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Czym jest analiza ankiety?

Analiza ankiety pozwala zobaczyć ilu respondentów udzieliło danej odpowiedzi. Przykładowo, jeśli mamy 20 respondentów, możemy zobaczyć, że 7 z nich udzieliło odpowiedzi A, 11 odpowiedzi B, a 2 odpowiedzi C. Poza tym, dzięki analizie możesz zobaczyć odpowiedzi na wszystkie pytania otwarte, a także podejrzeć wszystkie odpowiedzi każdego respondenta z osobna. Analiza pozwala także zobaczyć udział procentowy danej odpowiedzi. 

 

Do czego jest potrzebna taka analiza? Pomoże Ci ona prześledzić potrzeby respondentów. Jeśli prowadzisz biznes pomoże Ci to w określwniu kierunków działania i podejmowanych decyzji. Analizę wykorzystuje się do tego, by trafić w największe i najważniejsze potrzeby klientów, a także sprawdzić czy na dany towar lub usługę będzie odpowiedni popyt.

 

Jeśli tworzysz ankietę w innym celu, funkcja ta również pomoże Ci przeanalizować ankietę pod kątem udzielonych odpowiedzi oraz opinii respondentów na dany temat. Może to byc przydatne do prac badawczych i innych.

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!