Pomoc

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Tworzenie i edycja kategorii

Aby utworzyć kategorie, wejdź na swoje konto. Po prawej stronie zobaczysz przycisk DODAJ KATEGORIE. Po kliknięciu pojawi sie pole, w które możesz wpisać nazwę danej kategorii i ją zapisać.

Aby przypisać do danej kategorii ankietę, wejdź w edycję ankiety i z rozwijanego menu wybierz kategorię, która Cię interesuje. Ankieta zostanie przypisana do danej kategorii, co będziesz mógł sprawdzić na liście swoich ankiet. Możesz zwijać i rozwijać listę ankiet przypisanych do danej kategorii poprzez kliknięcie przycisku  znajdującego się przed nazwą kategorii.

 

Aby edytować daną kategorię kliknij przycisk Edytuj, wyświetlający się przy jej nazwie.

Aby usunąć daną kategorię kliknij przycisk Usuń, wyświetlający się przy jej nazwie. Przy usuwaniu kategorii, ankiety, które się w niej znajdują NIE zostaną usunięte.

 

 

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!