Pomoc

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Własne style CSS

Użytkownicy konta Premium mają możliwość dołączania swoich własnych arkuszy styli do ankiet.

 

Funkcja jest przydatna dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają podstawy tworzenia stron internetowych i języka HTML oraz CSS.

 

Aby edytować style wchodzimy w edycję ankiety, a następnie w zakładkę "CSS".

 

Poniżej znajduje się lista selektorów wykorzystanych na stronie wraz z ich typem i opisem:

 

 • #body - div - całe tło dokumentu bez stopki
 • #top - div - górna część (zielona) łącznie z logo i menu
 • #logo - img - obrazek użyty jako logo
 • #menu - nav - menu Ankieterki
 • #menu ul li a - link w menu
 • #ankieta_box - div - box z ankietą wycentrowany względem okna przeglądarki
 • h1 - tytuł ankiety
 • #ankieta - section - sekcja z ankietą (wszystkie pytania)
 • #ankieta_gora - div - górna część sekcji z ankietą (z napisem "Prosimy o wypełnienie ankiety")
 • #ankieta_gora h3 - napis "Prosimy o wypełnienie ankiety"
 • .pytanie - div z pytaniem
 • .numer_pytania - div z numerem pytania
 • .pytanie h4 - pytanie (napis)
 • .pytanie p.info - akapit z info dotyczącym pytania (np "Pytanie wymagane")
 • .pytanie textarea - pole tekstowe w przypadku pytań otwartych
 • .pytanie label - etykieta do odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych
 • .pytanie input[type="checkbox"], .pytanie input[type="radio"] - przyciski wyboru w pytaniach zamkniętych
 • .reset_stylow * - przywrócenie domyślnych stylów dla wszystkich elementów w pytaniach graficznych, edytowanych za pomocą edytora wizualnego
 • pytanie_id_twoje_dane - div z klasą .pytanie z prośbą o podanie danych osobowych na zakończenie ankiety
 • input[type="submit"], .submit - przycisk zakończenia ankiety
 • footer - stopka
 • #progress - div -  pasek postępu w ankiecie wielostronnicowej
 • #progress_line - div - linia w pasku postępu
 • #progress span - informacja o postępie
 • #wielo_poprzednia, #wielo_nastepna - button - przyski przejścia do poprzedniego / następnego pytania

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!