Pomoc

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Zaawansowany eksport adresów e-mail

Możesz eksportować adresy e-mail respondentów według ustalonych kryteriów.

Pozwala to na zawężenie listy adresów tylko do respondentów, którzy udzieli konkretnej odpowiedzi na dane pytanie.

Domyślnie zaznaczona jest opcja "Neu" (neutral), która oznacza, że odpowiedź na dane pytanie nie jest brana pod uwagę.

 

Możesz wybrać jeden lub wiele warunków:

 • w pytaniach otwartych:
  • "Tak" - respondent odpowiedział na to pytanie
  • "Neu" - respondent odpowiedział lub nie odpowiedział na to pytanie
  • "Nie" - respondent nie odpowiedział na to pytanie lub odpowiedział pustym ciągiem znakowym
 • w pytaniach zamkniętych:
  • "Tak" - respondent zaznaczył daną odpowiedź
  • "Neu" - respondent zaznaczył lub nie zaznaczył danej odpowiedzi
  • "Nie" - respondent nie zaznaczył danej odpowiedzi
 • w pytaniach o datę:
  • "Min" - minimalna (włącznie) data, którą wpisał respondent. Odrzuca wszystkich respondentów, którzy ominęli to pytanie.
  • "Max" - maksymalna (włącznie) data, którą wpisał respondent. Odrzuca wszystkich respondentów, którzy ominęli to pytanie.
  • Zostawienie pustych pól powoduje, że wszyscy respondenci są uwzględniani w eksporcie.
 • w pytaniach o liczbę:
  • "Min" - minimalna (włącznie) liczba, którą wpisał respondent. Odrzuca wszystkich respondentów, którzy ominęli to pytanie.
  • "Max" - maksymalna (włącznie) liczba, którą wpisał respondent. Odrzuca wszystkich respondentów, którzy ominęli to pytanie.
  • Zostawienie pustych pól powoduje, że wszyscy respondenci są uwzględniani w eksporcie.
 • w pytaniach typu NPS:
  • "Min ocena" - minimalna ocena (włącznie), jaką zaznaczył respondent
  • "Max ocena" - maksymalna ocena (włącznie), jaką zaznaczył respondent
  • Zostawienie pustych pól powoduje, że wszyscy respondenci są uwzględniani w eksporcie.
 • w pytaniach z przydzielaniem punktów:
  • "Tak" - respondent przydzielił jakiekolwiek punkty dla danej odpowiedzi
  • "Neu" - respondent dał 0 lub więcej punktów na daną odpowiedź
  • "Nie" - respondent dał 0 punktów na daną odpowiedź

 

 

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!