Pomoc

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Eksport odpowiedzi respondenta

Użytkownicy Konta Premium mają możliwość eksportu odpowiedzi danego respondenta do formatu PDF.

 

Aby wyeksportować odpowiedzi, po zakończeniu ankiety należy wejść w edycję ankiety, następnie w "Analiza" i "Wg respondentów". Po kliknięciu na przycisk "Zobacz" przy danym respondencie wyświetlą się jego odpowiedzi, a poniżej link: "Pobierz odpowiedzi". Umożliwia on wygenerowanie odpowiedzi danego respondenta w formacie PDF, który można następnie zapisać na komputerze.

 

Możliwe jest także bezpośrednie udostępnianie linku do pobrania odpowiedzi danemu respondentowi na stronie końcowej ankiety. Aby to zrobić, należy w edycji ankiety zaznaczyć opcję "Zezwól na pobranie odpowiedzi przez respondenta". Wtedy na stronie z podziękowaniami pojawi się link "EKSPORT ODPOWIEDZI". Po kliknięciu w link respondent może pobrać plik PDF z odpowiedziami jakich udzielił w ankiecie (w przypadku gdy po wypełnieniu ankiety przekierowujemy respondenta na inny adres url, strona z tym linkiem się nie pojawi).

 

Aby wysłać do respondenta maila z odnośnikiem do pobrania odpowiedzi należy w treści maila do respondenta (w edycji ankiety w "Wiadomości" - > "Email") wkleić tag {link_odpowiedzi} - więcej informacji znajduje się na stronie Dodawanie wiadomości początkowej i końcowej.

 

Dla każdego respondenta generowany jest unikalny, 8-znakowy kod, który znajduje się w linku do eksportu odpowiedzi. Dzięki temu system jest zabezpieczony przed podejrzeniem odpowiedzi innego respondenta, który brał udział w jakiejkolwiek ankiecie.

 

 

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!