Wyniki ankiety

WPŁYW TERRORYZMU NA TURYSTYKĘ W LONDYNIE

1. Płeć

Kobieta 77 / 126
61 %
Mężczyzna 49 / 126
39 %

2. Wiek

poniżej 18 lat 5 / 126
4 %
18-25 lat 87 / 126
69 %
26-35 lat 29 / 126
23 %
36-55 lat 5 / 126
4 %
powyżej 55 lat 0 / 126
0 %

3. Miejsce zamieszkania

Wieś 14 / 126
11 %
Miasto do 100 tys. mieszkańców 37 / 126
29 %
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 75 / 126
60 %

4. Wykształcenie

Podstawowe 2 / 126
2 %
Zawodowe 3 / 126
2 %
Średnie 46 / 126
37 %
Średnie techniczne 11 / 126
9 %
Wyższe 64 / 126
51 %

5. Dochody

poniżej 2000 zł 60 / 126
48 %
2000-3500 zł 43 / 126
34 %
powyżej 3500 zł 23 / 126
18 %

6. Czy często podróżuje Pan/Pani za granicę?

Wcale 17 / 126
13 %
Raz w roku 48 / 126
38 %
Dwa razy w roku 30 / 126
24 %
Więcej niż dwa razy w roku 31 / 126
25 %

7. Kiedy ostatnio wyjeżdżał(a) Pan/Pani poza granicę Polski?

W tym roku 39 / 126
31 %
W ubiegłym roku 61 / 126
48 %
Dwa lata temu 13 / 126
10 %
Wcześniej niż dwa lata temu 13 / 126
10 %

8. W jaki sposób organizowane są Pana/Pani wyjazdy?

Indywidualnie 103 / 126
82 %
Przez biuro podróży 23 / 126
18 %

9. Czy przy wyborze miejsca wyjazdu zwraca Pan/Pani uwagę na zagrożenie atakiem terrorystycznym?

Zdecydowanie tak 40 / 126
32 %
Raczej tak 47 / 126
37 %
Raczej nie 34 / 126
27 %
Zdecydowanie nie 5 / 126
4 %

10. Czy był(a) Pan/Pani w Londynie?

Tak 43 / 126
34 %
Nie 62 / 126
49 %
Mam zamiar 21 / 126
17 %

11. Kiedy był(a) Pan/ Pani w Londynie?

Przed 2000 rokiem 1 / 126
1 %
W latach 2000-2015 17 / 126
13 %
Po 2015 roku 23 / 126
18 %
Nie dotyczy 85 / 126
67 %

12. Czy czuł(a) się Pan/Pani tam bezpiecznie?

Tak 40 / 126
32 %
Nie 5 / 126
4 %
Nie dotyczy 81 / 126
64 %

13. Czy zrezygnował(a)by Pan/Pani z wyjazdu do miejsca, w którym zaistniałoby prawdopodobieństwo wystąpienia ataku terrorystycznego?

Zdecydowanie tak 46 / 126
37 %
Raczej tak 52 / 126
41 %
Raczej nie 27 / 126
21 %
Zdecydowanie nie 1 / 126
1 %

14. Czy miał(a)by Pan/Pani obawy związane z zagrożeniami terrorystycznymi podczas wyjazdu do Londynu?

Tak 62 / 126
49 %
Nie 64 / 126
51 %

15. Czy uważa Pan/Pani Londyn za bezpieczne miasto?

Tak 69 / 126
55 %
Nie 57 / 126
45 %

16. Czy uważa Pan/Pani, że terroryzm w Londynie ma negatywne skutki na tamtejszą turystykę?

Tak 88 / 126
70 %
Nie 17 / 126
13 %
Nie mam zdania 21 / 126
17 %
Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!