Wyniki ankiety

Wykorzystanie kredytów konsumpcyjnych

1. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan/Pani z kredytu konsumpcyjnego/gotówkowego?

Tak 0 / 0
0 %
Nie (w wypadku udzielenia tej odpowiedzi, proszę zakończyć ankietę) 0 / 0
0 %

2. Poniżej znajduje się kilka czynników, proszę zaznaczyć czy miały one dla Pana/Pani znaczenie przy wyborze kredytu.

3. Wysokość oprocentowania

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

4. Wysokość rat

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

5. Termin spłaty

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

6. Ubezpieczenie kredytu

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

7. Szybkość uzyskania kredytu

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

8. Dobra opinia, renoma banku

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

9. Fakt posiadania rachunku w danym banku

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

10. Niewiele formalności

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

11. Czy jest Pan/Pani zadowolona z personelu bankowego, który udzielał Panu/Pani kredytu, jeśli chodzi o:

12. Kompetencje

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

13. Przekazywanie informacji

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

14. Zaangażowanie w pracę

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

15. Kultura osobista

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

16. Empatia

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

17. Które z wyżej wymienionych czynników są dla Pana/Pani najważniejsze przy zawieraniu umowy kredytowej? (Proszę wybrać 3-5 odpowiedzi)

Wysokość oprocentowania 0 / 0
0 %
Wysokość rat 0 / 0
0 %
Termin spłaty 0 / 0
0 %
Ubezpieczenie kredytu 0 / 0
0 %
Dobra opinia, renoma banku 0 / 0
0 %
Fakt posiadania rachunku w danych banku 0 / 0
0 %
Niewielka ilość formalnści 0 / 0
0 %
Obsługa przez personel bankowy 0 / 0
0 %
Poprzednie doświadczenie związane z kredytem konsumpcyjnym 0 / 0
0 %

18. Jak często korzysta Pan/Pani z kredytów konsumpcyjnych w celu uzyskania środków na usługi turystyczne?

2 razy w roku lub częściej 0 / 0
0 %
Raz w roku 0 / 0
0 %
Raz na 2 lata 0 / 0
0 %
Raz na 3 - 5 lat 0 / 0
0 %
Wcale 0 / 0
0 %

19. Kiedy ostatnio korzystał(a) Pan/Pani z kredytu konsumpcyjnego w celu uzyskania środków na usługi turystyczne?

W tym roku 0 / 0
0 %
W zeszłym roku 0 / 0
0 %
2 - 5 lat temu 0 / 0
0 %
Ponad 5 lat temu 0 / 0
0 %
Nie dotyczy 0 / 0
0 %

20. Z jakiego źródła dowiedział(a) się Pan/Pani o możliwości skorzystania z kredytu konsumpcyjnego w celu zakupu usług turystycznych?

Internet 0 / 0
0 %
Prasa 0 / 0
0 %
Telewizja 0 / 0
0 %
Rodzina/znajomi 0 / 0
0 %
Bank 0 / 0
0 %

21. Z jakich usług turystycznych korzystał(a) Pan/Pani, wykorzystując środki z kredytu konsumpcyjnego?

Usługi hotelarskie 0 / 0
0 %
Usługi transportowe 0 / 0
0 %
Wycieczki zoraganizowane 0 / 0
0 %
Wczasy 0 / 0
0 %

22. Czy w przyszłości zamierza Pan/Pani skorzystać z kredytu konsumpcyjnego w celu zakupu usług turystycznych?

Odpowiedź (9-10) – adwokaci (orędownicy) – wybrało 0 respondentów (0%)

Odpowiedź (7-8) – bierni klienci – wybrało 0 respondentów (100%)

Odpowiedź (0-6) – terroryści - wybrało 0 klientów (0%)

Wskaźnik NPS wynosi: 0%

23. Płeć:

Kobieta 0 / 0
0 %
Mężczyzna 0 / 0
0 %

24. Wiek:

18 - 25 lat 0 / 0
0 %
26 - 35 lat 0 / 0
0 %
36 - 45 lat 0 / 0
0 %
46 - 55 lat 0 / 0
0 %
Powyżej 55 lat 0 / 0
0 %

25. Miejsce zamieszkania:

Wieś 0 / 0
0 %
Miasto do 30 tys. 0 / 0
0 %
Miasto 31 - 100 tys. 0 / 0
0 %
Miasto 101 - 300 tys. 0 / 0
0 %
Miasto powyżej 500 tys. 0 / 0
0 %

26. Wykształcenie:

Podstawowe 0 / 0
0 %
Zawodowe 0 / 0
0 %
Średnie 0 / 0
0 %
Wyższe 0 / 0
0 %

27. Status zawodowy:

Praca stała 0 / 0
0 %
Praca dorywcza 0 / 0
0 %
Student 0 / 0
0 %
Emeryt/rencista 0 / 0
0 %
Bezrobotny 0 / 0
0 %

28. Stan cywilny:

Wolny(a) 0 / 0
0 %
W związku bez dzieci 0 / 0
0 %
W związku z dziećmi 0 / 0
0 %
Rozwodnik/rozwódka 0 / 0
0 %
Wdowiec/wdowa 0 / 0
0 %

29. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny:

Do 1000 zł 0 / 0
0 %
1001 - 1500 zł 0 / 0
0 %
1501 - 2000 zł 0 / 0
0 %
Powyżej 2000 zł 0 / 0
0 %

30. W jakim banku posiada Pan/Pani rachunek bieżący?

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!