Wyniki ankiety

Emigranci w Europie

1. Czy znasz osobiście osoby będące emigrantami?

Tak, powyżej 5 osób 2 / 5
40 %
Tak, od 2 do 4 osób 0 / 5
0 %
Tak, jedną osobę 0 / 5
0 %
Nie 3 / 5
60 %

2. Jaki jest twój stosunek do emigrantów w naszym kraju?

Pozytywny, uważam, że są zjawiskiem pozytywnym 3 / 5
60 %
Negatywny, uważam że sprawią więcej problemów niż pożytku 2 / 5
40 %
Neutralny, ich obecność jest mi obojętna 0 / 5
0 %

3. Czy zmienił się twój stosunek do emigrantów po ich wzmożonym napływie do Europy w ostatnim czasie?

Tak 5 / 5
100 %
Nie 0 / 5
0 %
Pozostał bez zmian 0 / 5
0 %

4. Czy postrzegasz emigrantów jako konkurentów na rynku pracy?

Tak 1 / 5
20 %
Nie 2 / 5
40 %
Nie mam zdania 2 / 5
40 %

5. Jakie są największe zagrożenia Twoim zdaniem napływu emigrantów do Unii Europejskiej?

Zagrożenia związane z tożsamością kulturową 1 / 10
10 %
Przestępczość 3 / 10
30 %
Bieda 1 / 10
10 %
Walki religijne 2 / 10
20 %
Konkurencja ekonomiczna 1 / 10
10 %
Brak chęci dostosowania się do miejscowych obyczajów 1 / 10
10 %
Gwałty 1 / 10
10 %

6. Wśród pozytywnych aspektów emigracji do Unii Europejskiej, najważniejsze jest Twoim zdaniem:

Rozwiązanie problemów demograficznych 1 / 7
14 %
Napływ taniej siły roboczej 3 / 7
43 %
Zwiększenie różnorodności kulturowej 2 / 7
29 %
Brak pozytywnych aspektów 1 / 7
14 %

7. Czy sądzisz, że Unia Europejska powinna być otwarta dla emigrantów spoza niej?

Tak, bezwarunkowo 0 / 5
0 %
Tak, pod pewnymi warunkami 4 / 5
80 %
Nie 1 / 5
20 %
Nie mam zdania 0 / 5
0 %

8. Czy uważasz, że stosunku do emigrantów powinno stosować się:

Politykę integracji, zmierzającą do pełnego włączenia emigrantów w struktury społeczne i kulturowe 4 / 5
80 %
Politykę separacji polegającą na odgradzaniu się społeczeństwa od ludności napływowej 1 / 5
20 %
Politykę ograniczonej integracji, polegającą na zachowaniu tożsamości kulturowej emigrantów 0 / 5
0 %

9. Jeśli sam jesteś emigrantem jak jesteś lub byleś traktowany czy przyjęty w obcym państwie / narodzie ?

  • Nie jestem emigrantem
  • Nie jestem imigrantem
Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!